Jag anmäler mig/oss till Kommunal ekonomi för ekonomiassistenter 2019-10-17 STOCKHOLM
Anmälan är bindande. Om anmäld deltagare får förhinder kan ersättare utses.
* = Obligatoriska uppgifter
                                           
fel
Anmälan
Ange din arbetsgivare:*)


Jag vill anmäla följande antal deltagare:Fakturaadress
Kommun/Landsting/Företag *)
Adress*)
Postnummer: *)
Ort:*)
Beställarkod/BeställarID*):


När du klickar på "skicka in din anmälan" skickas din anmälan in till oss.