Jag anmäler mig till att göra kunskapstestet för kursen Kommunal redovisning fördjupning Fredag 24 Maj 10.00
* = Obligatoriska uppgifter

Uppgifter om deltagare:
 
Förnamn:*)
Efternamn:*)
Epost:*)
Telefonnummer:*)
Ev. kommentarer
Anmälan och val av prisalternativ
------------------------------------------------------


                                       
Fakturaadress
Kommun/Landsting/Företag *)
Adress*)
Postnummer: *)
Ort:*)
Er referens/beställar-id:

När du klickar på "skicka in din anmälan" skickas din anmälan in till oss.