Ansökan om medlemskap
Genom att fylla i nedanstående formulär kan du anmäla ditt intresse för att bli medlem i Kommunalekonomernas förening. Medlemsavgiften uppgår för närvarande till 450 SEK per år. För pensionärer och studerande är avgiften 225 SEK per år. Majoriteten av våra medlemmar får avgiften betald av sin arbetsgivare.
* = Obligatorisk uppgift
Förnamn *
Efternamn: *
Födelsedatum ( ÅÅMMDD)
Arbetsgivare: *
Förvaltning/Avdelning
E-postadress *
Befattning/Titel
Placering:
För att på ett bra sätt kunna anpassa föreningens utbud av aktiviteter vill vi gärna veta om Du är centralt placerad(ekonomikontor etc).Lokalt placerad (förvaltning institution el liknande) eller annan placering dvs inte kan hänföras till någon av dessa två grupper
Lösenord: *
Ange det lösenord som Du önskar använda. (Lösenordet skall vara minst 5 tecken)
Ange lösenordet en gång till:
Arbetsplatsadress
Adress till arbetet *
Postnummer till arbetet *
Ort arbete
Bostadsadress
Adress *
Postnummer *
Ort bostad
Fakturaadress
Organisation organisation anges endast om fakturan skall sändas till arbetsgivaren
Adress *
Postnummer *
Ort
Referens
Tidningen Kommunal Ekonomi skickas till *
Vill ha elektroniskt nyhetsbrev
Elektroniska påminnelser
Telefon
Telefon arbetet
Telefon bostad
Studerande eller pensionär
Jag blev värvad av:
Epostadress till värvad av: