e-Learning

Jag anmäler mig/oss till utbildningen i Officepaketet
Anmälan är bindande. Om anmäld deltagare får förhinder kan ersättare utses.
* = Obligatoriska uppgifter
                                           
fel
Anmälan
Ange din arbetsgivare:*)


Jag vill anmäla följande antal deltagare:Fakturaadress
Kommun/Landsting/Företag *)
Adress*)
Postnummer: *)
Ort:*)
Er referens/beställar-id:
Markera om du vill ha pappersfaktura eller e-fakturaNär du klickar på "skicka in anmälan" skickas din anmälan in till oss.